torsdag 29. mai 2008

utdrag fra avsluttende Bachleoreksamen,KHIO.Eksamensoppgaven:
Det skal lages en ny visuell profil for Rakkestad Kommune som ligger i hjerte av Østfold. Profilen skal først og fremst rette seg innad og få en samlende effekt for kommunenes befolkning. Den skal ha som mål og generelt bidra til å sementere og etablere stolthet over bygda og øke etablering av yngre med god utdanning.
Karakter: B