søndag 21. oktober 2007

"Pill røtten" UTSTILLING










I august hadde jeg solo salgsutstilling på Aur Prestegård i Aurskog. Hovedinspirasjonen var gamle "råtakåker", folk, fe og det ikke fullt så billedskjønne.